keskiviikko 7. maaliskuuta 2012

07/03 Geneve-Bern, 7.-14. maaliskuuta 2012

Sveitsin-matkalla (7.-14.maaliskuuta) olen ehkä hieman sattumankin kautta. Hakiessani viime syksynä matka-apurahaa tutkimuksiani varten, en tiennyt tarkkaan mihin suuntaan työni liikkuisi ja millä ehdoilla. Tuolloin ajattelin, että suomalaisten slavistien tieteen ja politiikan verkostoja voidaan tutkia ainakin tarkastelemalla Suomen toimintaa Kansainliitossa ja Kansainvälisessä Punaisessa Ristissä, koska tiesin suomalaisten vieneen näihin toimijoihin sanaa venäläisten tiedemiesten hädänalaisesta tilasta jo maalis-huhtikuussa 1921, eli siis jopa aikaisemmin kuin Suomen Yliopistollinen Avustuskomitea perustettiin.

Enkä ollut aivan väärässä, joskin tässä tutkimukseni edetessä on ilmennyt monia sellaisia seikkoja, jotka perustelevat matkani tarkoitusta, kyllä, mutta näkökulma tuntuu hieman vaihtuneen tai ainakin tarkentuneen jonnekin toisaalle kuin suomalaisten toimintaan Kansainliitossa jne. Olen menossa Geneveen YK:n (Kansainliiton) arkistoon lukemaan nk. Nansenin-kokoelmaa ja Berniin Liittovaltionarkistoon lukemaan Secrussen ja Suomen Yliopistollisen Avustuskomitean sveitsiläisen sisarhankkeen Comite Universitaire Suissen arkistoja.

Nansenin –komitea liittyy työhöni erittäin olennaisella tavalla. Kun suomalaiset slavistit saivat ensimmäisinä luotua pysyvän yhteyden Venäjälle jo toukokuussa 1921, niin Kansainliitto ja American Relief Administration pääsivät neuvottelemaan venäläisten avustamisesta vasta Neuvosto-Venäjän pyydettyä apua heinäkuussa 1921. Virallisesti ulkomaista apua pyysi Maksim Gorki, mutta on näytetty, että avunpyynnön taustalla oli neuvostohallitus, joka käytti häntä hyväkseen. Bolshevikithan eivät olleet myöntäneet julkisuudessa mitään nälänhätää edes olleen, vaikka erityisesti ulkomaiset raportit kertoivat karua kieltään.

Se seikka, että suomalaiset slavistit olivat päässet jo toukokuussa 1921 tiiviiseen keskusteluyhteyteen Gorkin kanssa on erittäin mielenkiintoista myös Kansainliiton kannalta. Kansainliitto ja Nansen olivatkin monella tapaa tietoisia suomalaisten ja venäläisten hankkeista, mutta vasta nyt pääsen tarkastelemaan miten Nansenin-komitea organisoitui ja alkoi järjestää laajamittaista ruoka-apua Venäjälle. Ja samassa nähdään, millainen rooli SYAn toiminnalla tässä kuviossa oli.

Comite Universitaire Suisse liittyy Suomen Yliopistollisen Avustuskomitean kesäkuussa alulle panemaan aloitteeseen ruoka- ja tarvikeavun järjestämisestä venäläisille tiedemiehille Oppineiden talossa Pietarissa. Kun suomalaiset tiedemiehet pyysivät ulkomaisia tieteentekijöitä liittymään avustustoimintaan, niin Sveitsissä perustettiin (osittain Secrussen sisälle?) Comite Universitaire Suisse, joka yhtenä kv.osastona toimitti ruoka-apua Pietariin Suomen ja SYAn välityksellä. Nyt päästään tarkastelemaan tämän komitean motiiveja ryhtyä avustustoimintaan ja samassa laajempi kuva hahmottuu taas yhdeltä osin, toivon…

/ Jussi-Pekka

Ei kommentteja: